+420 605 586 890

Ziskovost

Ziskovost je ukazatel, který ukazuje, jaká část tržeb se stává ziskem podniku. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr mezi ziskem a tržbami.

Zisk je částka, kterou podnik získává po odečtení všech nákladů, včetně nákladů na výrobu, nákup, skladování, marketing a dalších provozních nákladů. Zisk se vypočítává jako tržby minus všechny náklady.

Ziskovost může být vypočítána pro celkové tržby nebo pro jednotlivé produkty nebo služby, které podnik nabízí. Výpočet ziskovosti je důležitým nástrojem pro podniky, protože umožňuje monitorovat, jak dobře se podnik daří vytvářet zisk a jak efektivně využívá své zdroje.

Zlepšení ziskovosti může být dosaženo zvýšením tržeb nebo snížením nákladů. To může být provedeno například zlepšením marketingových kampaní, optimalizací nákladů na skladování nebo výběrem vhodnějších dodavatelů. Výpočet ziskovosti je proto nezbytným krokem pro správné řízení podniku a maximalizaci jeho ziskovosti.