+420 605 586 890

Nástroje pro analyzu objednávek

Existuje mnoho nástrojů a metrik, které pomáhají analyzovat zákaznické chování a hodnotu zákazníka. Některé z nich jsou:

RFM analýza - RFM (Recency, Frequency, Monetary) analýza je metoda, která se zaměřuje na tři klíčové faktory zákaznické hodnoty: poslední nákup (Recency), frekvence nákupů (Frequency) a celková hodnota nákupů (Monetary).

Net Promoter Score (NPS) - NPS je metrika, která měří, jak věrní jsou zákazníci vaší značce. Zákazníci se obvykle ptají na to, jak pravděpodobné je, že by doporučili vaši značku svým přátelům nebo kolegům, na škále od 0 do 10. Zákazníci, kteří odpovědějí 9 nebo 10, jsou považováni za "promotory", zatímco ti, kteří odpovědějí 6 nebo méně, jsou považováni za "kritiky".

Customer Effort Score (CES) - CES měří, jak snadné je pro zákazníka interagovat s vaší značkou. Zákazníci se obvykle ptají na to, jak snadné bylo vyřešit jejich problém nebo splnit jejich požadavek, na škále od 1 do 7. Vyšší skóre znamená menší úsilí pro zákazníka.

AOV (Average Order Value) - AOV je průměrná hodnota objednávky. Pomáhá zjistit, kolik průměrně zákazníci utrácejí za jednu návštěvu nebo nákup.

LTV (Lifetime Value) - LTV je celková hodnota, kterou zákazník utratí u vaší značky během svého života. Tato metrika pomáhá určit, jaké množství zdrojů a úsilí by mělo být věnováno udržování stávajících zákazníků.

CLV znamená Customer Lifetime Value (hodnota zákazníka za celou jeho dobu trvání vztahu s firmou). Jedná se o predikci celkové hodnoty, kterou bude zákazník pro firmu generovat během celého svého životního cyklu jako zákazník. Tato metrika je důležitá pro firmy, které chtějí zvýšit své zisky tím, že se zaměří na udržení stávajících zákazníků a získání nových zákazníků s vysokým potenciálem CLV.