+420 605 586 890

Nástroj CLV

CLV (Customer Lifetime Value) je metrika, která slouží k určení hodnoty zákazníka pro podnikání. CLV je odhadovaná čistá hodnota, kterou zákazník v průběhu svého života jako zákazník vynaloží na produkty nebo služby dané firmy.

Tento koncept zohledňuje náklady na získání zákazníka, jeho průměrné nákupy a dobu, po kterou zákazník zůstává s danou firmou. Výpočet CLV může pomoci firmám při plánování strategií pro udržení a rozvoj zákaznické základny.

CLV se vypočítává jako součet zisku z jednoho zákazníka za celou dobu jeho interakce s firmou, minus náklady na získání a udržení zákazníka.