+420 605 586 890

Jak nastavit RFM analýzu

Pro nastavení RFM analýzy budete potřebovat data o nákupních aktivitách vašich zákazníků, jako jsou datum nákupu, hodnota nákupu a počet nákupů. Tyto informace mohou být shromážděny například z vašeho e-shopu, CRM systému nebo databáze zákazníků.

Když máte data, můžete postupovat podle následujícího postupu:

Určete období, pro které chcete provést analýzu. Například posledních 12 měsíců.

Rozdělte data do jednotlivých kategorií: Recency, Frequency a Monetary.

Recency (nedávnost) měří, jak dlouho je od posledního nákupu. Zákazníci jsou obvykle rozdělení na kategorie (např. 1-30 dní, 31-60 dní, 61-90 dní, atd.) podle toho, jak dlouho uplynulo od posledního nákupu.

Frequency (frekvence) měří, jak často zákazník nakupuje. Zákazníci jsou obvykle rozdělení na kategorie podle toho, kolikrát nakoupili v daném období.

Monetary (hodnota) měří, jaká byla celková hodnota nákupu zákazníka. Zákazníci jsou obvykle rozdělení na kategorie podle toho, jakou celkovou částku utratili v daném období.

Přiřaďte bodové hodnocení pro každou kategorii. Například můžete přiřadit 1-5 bodů pro každou kategorii, kde nejvyšší bodové hodnocení odpovídá nejlepším výsledkům.

Spojte body z každé kategorie a vytvořte kombinaci. Například zákazník, který koupil před 10 dny (5 bodů pro Recency), nakoupil 3krát v posledním roce (3 body pro Frequency) a utratil 1500 Kč (4 body pro Monetary), bude mít celkové bodové hodnocení 12.

Rozdělte zákazníky do segmentů podle celkových bodů. Například můžete vytvořit segmenty od nejcennějších zákazníků (např. 11-15 bodů) až po nejméně cenné zákazníky (např. 0-5 bodů).

Analyzujte výsledky a určete, jaké segmenty jsou nejcennější a jaké marketingové kampaně by mohly být použity pro různé segmenty.